• Αγωγή σε μικρούς Αγωγούς

  standard
 • Αγωγή μέσα από μια και πολλές καταστάσεις

  standard
 • Βαλλιστική αγωγιμότητα, συμμετρικές επαφές

  standard
 • Αγωγή με σκέδαση

  standard
 • Phys_Hmiag_Lab_2b

  standard
 • Phys_Hmiag_Lab_2a

  standard
 • Phys_Hmiag_Lab_2c

  standard
 • ΜΕΤΑΛΛΑ, ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ, ΜΟΝΩΤΕΣ

  standard
 • ΚΑΤΑΝΟΜΗ FERMI-DIRAC

  standard