• ΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

  standard
 • ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

  standard
 • ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

  standard
 • ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

  standard
 • ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

  standard
 • ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ & ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

  standard
 • ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

  standard
 • ΜΑΘΗΜΑ 2ο (Α) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ, ΤΟΠΙΚΑ & ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ

  standard
 • ΜΑΘΗΜΑ 2ο (Β) ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  standard