ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ & ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4ο Ακεραιότητα δέρματος & επούλωση ελκών πίεσης

Καθ. Παπαγεωργίου Δημήτρης

video