ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ 7ο Μετεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα

Καθ. Παπαγεωργίου Δημήτρης

video