ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών στο πλαίσιο συνεδρίου Αρχιμήδης του ΤΕΙ Αθήνας

Καθ. Φύτρου – Παλληκάρη, ΣΕΥΠ

video
video
video
video