36Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CEN/ISSS WORKSHOP ON LEARNING TECHNOLOGIES

36η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/ISSS Workshop on Learning Technologies.

Καθ.  Κλειώ Σγουροπούλου, Τμήμα Πληροφορικής

video