ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εκπαίδευση στην ηλεκτρονική αναζήτηση  βιβλιογραφίας στα πλαίσια του εργαστηρίου του Α’ εξαμήνου, συγγραφή επιστημονικής εργασίας και βιβλιογραφική έρευνα.

Καθ. Μανιαδάκη Αικατερίνη,  ΣΕΥΠ

video