ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σεμινάριο που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Κλινικής Μηχανικής (http://medisp.bme.teiath.gr/pasmtio/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=64)

video
play-sharp-fill