ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οργάνωση Κέντρου Πληροφορικής

Καθ. Ι. Κεκλίκογλου,  Τμήμα Πληροφορικής

video