ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. TURKU ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ κ CAMILLA LAAKSONEN

Παρουσίαση του Τμήματος νοσηλευτικής του Παν. TURKU Φιλανδίας από την κ Camilla Laaksonen

Καθ. Στέλιος Παρισσόπουλος

video