ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ

Εισαγωγή καθετήρα ουροδόχου κύστης σε γυναίκα

Καθ.  Κατεβαίνη Δήμητρα

video